Hệ thống kiểm soát vé tự động – Phú Cường Land, Kiên Giang

Hệ thống kiểm soát vé tự động – KDL sinh thái Thư Duy, Cà Mau

  • Địa điểm : Phường An Hòa, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
  • Quy mô : 3 làn vào.

 

 

 

Bài viết mới hơn