Hệ Thống Soát Vé Tự Động – KDL sinh thái Thư Duy, Cà Mau

Hệ thống kiểm soát vé tự động – KDL sinh thái Thư Duy, Cà Mau

  • Địa điểm : 323, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
  • Quy mô : 3 làn vào.

CỔNG CHÍNH

KHU TRÒ CHƠI