Hệ thống quản lý bãi đậu xe – Sân bay Tân Sơn Nhất

Hệ thống quản lý bãi đậu xe - Sân bay Tân Sơn Nhất

Hệ thống quản lý bãi đậu xe – Sân bay Tân Sơn Nhất

Địa điểm : đường Trường Sơn, Phường 2, Quận tân Bình, TP.HCM.

Quy mô : 14 làn xe ô tô + 4 làn xe máy.

Công nghệ : thẻ RFID + nhận dạng biển số tự động + thu phí không dừng.

(Hoàng Vân cung cấp thiết bị và hỗ trợ triển khai)


 

Hệ thống quản lý bãi đậu xe - Sân bay Tân Sơn Nhất

 

Hệ thống quản lý bãi đậu xe - Sân bay Tân Sơn Nhất

 

Hệ thống quản lý bãi đậu xe - Sân bay Tân Sơn Nhất