Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS/3G

1. Vấn đề của khách hàng

  • Khi bạn cần thu thập dữ liệu và điều khiển với thiết bị đầu cuối giao tiếp qua chuẩn truyền thông nối tiếp (RS-232 hoặc 485).
  • Khoảng cách giữa trung tâm điều khiển và thiết bị đầu cuối là khá xa, không thể kéo cáp.

=> Giải pháp truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS / 3G sẽ giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng.

2. Yêu cầu của giải pháp

  • Tại mỗi thiết bị đầu cuối, đặt 1 thiết bị truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động (Serial To GPRS/EDGE/UMTS Gateway), mỗi thiết bị cần 1 SIM điện thoại để hoạt động (hoặc 2 SIM dự phòng). Hiển nhiên, tại các thiết bị đầu cuối phải có sóng di động.
  • Tại trung tâm cần có đường truyền Internet để có thể giao tiếp dữ liệu với thiết bị đầu cuối.

3. Thiết bị lựa chọn

  • M1000-PGPRSB (Serial To GPRS Gateway): thiết bị truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS (mạng 2.5G).
  • M1000-PUMTSB (Serial To GPRS/EDGE/UMTS Gateway): thiết bị truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS/EDGE/UMTS (mạng 3G).

4. Nguyên tắt hoạt động

M1000-PGPRSB M1000-PUMTSB cung cấp kiểu truyền dữ liệu thông suốt (các thiết bị này như thay thế cho sợi cáp truyền dữ liệu) mà không làm thay đổi giao thức truyền thông.

  • Người dùng có thể truyền với giao thức ASCII hoặc Modbus/RTU,…
  • M1000-PGPRSB M1000-PUMTSB sẽ đóng vai trò là TCP/Client
  • Tại trung tâm sẽ thu thập dữ liệu và điều khiển qua chuẩn TCP/IP (kết nối vật lý) và đóng vai trò là TCP/Server.
  • Phần mềm trung tâm (SCADA) có thể thu thập dữ liệu qua COM ảo (thông qua phần mềm tạo COM ảo từ cổng Ethernet) hoặc giao tiếp trực tiếp qua TCP/IP.

5. Mô hình giải pháp Máy tính – Thiết bị

Mô hình này áp dụng cho giải pháp mà trung tâm sử dụng máy tính để thu thập dữ liệu và điều khiển các thiết bị Slave đầu cuối. Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS/3G

6. Mô hình giải pháp Thiết bị – Thiết bị

Mô hình này áp dụng cho giải pháp mà trung tâm sử dụng thiết bị Master để thu thập dữ liệu và điều khiển các thiết bị Slave đầu cuối.

Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS/3G

7. Tham khảo các thiết bị liên quan

Tham khảo tính năng chi tiết của các thiết bị và phần mềm theo link sau: