Hệ thống eTicket – Cáp Treo Chùa Hương, Hà Nội

  • Địa điểm : Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.
  • Quy mô : 9 làn vào.
  • Công nghệ: Vé QR code.

GA THIÊN TRÙ

GA HƯƠNG TÍCH

Bài viết mới hơn