Hệ thống hướng dẫn đậu xe tự động – AEONMALL Hà Đông

Hệ thống hướng dẫn đậu xe tự động – AEONMALL Hà Đông

  • Địa điểm : Khu Dân cư, Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội.
  • Quy mô : 1.027 ô đậu xe ô tô.
  • Công nghệ : Sóng siêu âm.

Bảng hướng dẫn đặt tại đầu tầng hầm

Đèn báo số chỗ trống tại mỗi lối

Đèn báo số chỗ trống tại mỗi lối và đèn chỉ trạng thái ô đậu

Giao diện phần mềm giám sát tại trung tâm