Hệ thống kiểm soát vé tự động – Khu du lịch Fresh Garden, Đà Lạt

Hệ thống kiểm soát vé tự động – Khu du lịch Fresh Garden, Đà Lạt

  • Địa điểm : 90B Vạn Thành, Phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Quy mô : 4 làn vào.
  • Công nghệ: Vé QR code.

Bài viết mới hơn


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/soatvetu/soatvetudong.vn/wp-content/themes/soatvetudong/single-dodo_tintuc.php on line 107