Hệ thống kiểm soát vé tự động – Khu du lịch Fresh Garden, Đà Lạt

HỆ THỐNG SOÁT VÉ TỰ ĐỘNG- KHU DU LỊCH FRESH GARDEN, ĐÀ LẠT

  • Địa điểm : 90B Vạn Thành, Phường 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Quy mô : 4 làn vào.
  • Công nghệ: Vé QR code.

Hoàng Vân cung cấp nhiều giải pháp đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu thực tế, thích hợp với điều kiện môi trường và con người tại Việt Nam: