Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp này thật sự giải quyết những khó khăn cho khách hàng trong các ứng dụng điều khiển với khoảng cách xa. Khách hàng dễ dàng giám sát và điều khiển các thiết bị ở mọi nơi và khoảng cách không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.

Giải pháp sử dụng thiết bị truyền dữ liệu không dây qua GPRS W3100G của hãng ATC để giao tiếp thiết bị đầu cuối và truyền dữ liệu với trung tâm. Tại trung tâm, tùy vào ứng dụng mà phần mềm có thể giao tiếp qua cổng LAN hoặc cổng COM của máy tính (thông qua bộ chuyển đổi ATC-2000 của hãng ATC)

(Xem khái niệm về GPRS tại đây)

Yêu cầu:

+ Thiết bị đầu cuối giao tiếp chuẩn RS-232 hoặc RS-485
+ Tại thiết bị đầu cuối cần được phủ sóng di động GSM
+ Tại trung tâm cần lắp đặt ADSL

Truyền thông:

+ Tại thiết bị đầu cuối giao tiếp chuẩn RS-232 hoặc RS-485.
+ Tại trung tâm có thể thu thập dữ liệu và điều khiển thông qua TCP/IP hoặc RS-232/RS-485.

Lợi ích của giải pháp:

+ Không phụ thuộc khoảng cách truyền thông (yêu cầu có internet tại trung tâm và có sóng di động GSM tại thiết bị đầu cuối).
+ Truyền thông thông suốt, không phụ thuộc nghi thức truyền thông của thiết bị đầu cuối.
+ Vận hành tốt với cả IP tĩnh hoặc động tại trung tâm.
+ Khả năng truyền thông tin cậy.
+ Giải pháp đơn giản, dễ dàng vận hành sử dụng và bảo dưỡng.
+ Giá thành thấp phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau

Nhóm giải pháp bao gồm:

1. Giải pháp quản lý nhiệt độ cho xe đông lạnh từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS

 

2. Giải pháp điều khiển PLC từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS

 

3. Giải pháp thu thập dữ liệu cho các trạm quan trắc, trạm thủy lợi từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS