Giải pháp kiểm soát vé tự động eTicket cho khu vui chơi

Giải pháp soát vé tự động e-Ticket cho Khu du lịch – vui chơi – giải trí

Với việc bán và soát vé ở các Khu du lịch - vui chơi - giải trí dưới hình thức thủ công bằng vé giấy thông thường dễ gây thất thu đáng kể cho người đầu tư. Việc sử dụng Giải pháp soát vé tự động e-Ticket sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu nhất lợi nhuận của mình.