Giải pháp nhận dạng biển số xe tự động ANPR

Giải pháp nhận dạng biển số xe tự động ANPR

Trong hầu hết các ứng dụng về quản lý phương tiện, việc quản lý biển số của phương tiện là thật sự cần thiết, giúp người quản lý có thể giám sát các phương tiện dễ dàng hơn, truy vấn phương tiện nhanh hơn và hướng hệ thống đến tự động hóa, thông minh hơn.