Giải pháp quản lý bãi xe thông minh iParksys

Giải Pháp Quản Lý Bãi Đậu Xe Thông Minh IPARKSYS

Hệ thống iParksys được quản lý bởi phần mềm ID-Checker được phát triển bởi Công ty Hoàng Vân. Phần mềm này đã được kiểm chứng tính ổn định thực tế thông qua nhiều hệ thống lắp đặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam.