Giải pháp thu thập dữ liệu và điều khiển

Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS/3G

Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS/3G

Khi bạn cần thu thập dữ liệu và điều khiển với thiết bị đầu cuối giao tiếp qua chuẩn truyền thông nối tiếp (RS-232 hoặc 485).
Khoảng cách giữa trung tâm điều khiển và thiết bị đầu cuối là khá xa, không thể kéo cáp.

=> Giải pháp truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS / 3G sẽ giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng.

Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp giám sát và điều khiển thiết bị từ xa qua GPRS

Nhóm giải pháp này thật sự giải quyết những khó khăn cho khách hàng trong các ứng dụng điều khiển với khoảng cách xa. Khách hàng dễ dàng giám sát và điều khiển các thiết bị ở mọi nơi và khoảng cách không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.