Hệ thống thu phí giao thông

Lưu bản nháp tự động

Trạm thu phí Cầu Dân Sinh Phú Hữu – Hậu Giang

- Địa điểm: Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Quy mô: 3 làn xe máy, 1 làn xe ô tô.

Lưu bản nháp tự động

Trạm thu phí Cầu Cổ Chiên – Bến Tre, Trà Vinh

Hệ thống thu phí giao thông MTC & ETC - Cầu Cổ Chiên - Bến Tre - Trà Vinh
- Địa điểm: Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh - Bến Tre ( KM11+850 ).
- Quy mô: 8 làn xe.
- Công nghệ: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + thu phí tự động ETC (công nghệ RFID) + Nhận dạng biển số xe.

Trạm thu phí Cam Thịnh - Khánh Hòa

Trạm thu phí Cam Thịnh – Khánh Hòa

Trạm thu phí Cam Thịnh - Khánh Hòa
- Địa điểm: Quốc lộ 1A, Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa ( KM1488 - KM1525).
- Quy mô: 6 làn xe.
- Công nghệ: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + Nhận dạng biển số xe.

Trạm thu phí Điện Bàn - Quảng Nam

Trạm thu phí Hòa Phước – Quảng Nam

Trạm thu phí Hòa Phước - Quảng Nam

- Địa điểm: Quốc lộ 1A, Hòa Phước, tỉnh Quảng Nam ( KM947 - KM987).

- Quy mô: 6 làn xe.
- Công nghệ: thu phí một dừng MTC (công nghệ mã vạch) + Nhận dạng biển số xe.